GONDOLATOK  A SZABADON TANULÁSRÓL - "A szabadon tanulás egy folyamatos jelen idejű megfigyelés, és a látottak (tanultak!) szerves integrálása a meglévő tudáskészletbe. Így válik élővé, szervessé, és valóban tartóssá  a tudás. Minden korábbi ismeret egy élő rendszerbe, de teljesen egyéni – a tanuló – látószögébe kerül, így válik lehetővé az, hogy egy olyan új dolog szülessen, amely korábban nem létezett (ez mindennapos jelenség, de a kimagaslóan jelentőseket találmánynak, gazdáikat feltalálóknak nevezzük).

Amikor a szülők egy ilyen döntést hoznak a gyermekeikkel kapcsolatban, akkor ezt teszik lehetővé számukra, ez az elsődleges rendező elv minden mozzanatban, nem csak azokban a jelenségekben, amelyeket klasszikusan a „tanulás” témakörébe sorolunk." 

Mivel az információ keletkezése és megosztása soha nem látott mértékben gyorsul, ezért a versenyelőny nem az információ / tudás abszolút birtoklása és védelme lesz, hanem a relatív, azaz mások információival / tudásával való összekapcsolás gyorsasága, minősége és végeredménye. Az evolúció következő fokán nem az a kérdés, hogy „én mit tudok” a legjobban, de legalábbis minél több embernél jobban, hanem az, hogy én, te, ő, mi, ti és ők mivé kapcsolják össze a tudást, és mit tudunk / tudnak együtt létrehozni. Ehhez a kihíváshoz egyelőre nem látok hatékonyabb tanulási formát, mint a valódi szabad tanulást. Azok a szülők, és azok a gyermekek, akik a valódi szabad tanulás eszméjét magukévá tették, jobban mondva visszatértek ehhez a mindenkiben meglévő alapállapothoz, és e szerint élik a mindennapjaikat, ők fogják megtalálni azokat a formákat is, amelyekben a tanulás fogalma újra definiálódik. A szabad tanulás kiáradás a nagyvilágba, kapcsolódási lehetőség a világon fellelhető minden tudással, illetve együttműködési potenciál. Ehhez képest bármilyen más, a legjobb próbálkozás is csak korlátozást hordoz.

 

Teljes cikk:


Gondolatok a szabadon tanulásról - Beszélgetés Rémán Izabellával