Fedezzük fel újra az egyéni gondolkodás és a közös alkotás örömét!

„Közösségekre van szükségünk, amik egy olyan kultúrát fejlesztenek ki, amelynek tagjai (…) egymást bátorítják és inspirálják. Ez megadja az egyénnek azt az erőt, hogy egy olyan útra induljon, amit egyedül sosem tudna bejárni.“

Aki nem ismeri Gerald Hüther neurobiológus munkásságát, joggal ütközik meg a provokálónak ható címen, és csupán az alcím teszi érthetővé a könyv tényleges célját.


Hármas felosztása tematizálja egyéni fejlődésünk lehetőségét egymásra gyakorolt hatásunkon át. 
A szerző a könyv első egységében az Életet, mint ismeretszerzési folyamatot mutatja be.  A második részben az emberi agy szociális tapasztalatok általi fejlődését írja le.  A harmadik részben abba enged betekintést, hogyan bontakozik ki az egyéni fejlődés lehetősége az emberi közösségekben.

Semmi esetre sem egy olyan könyv, amely az olvasót felvilágosítani, netán kioktatni kívánná. Sem formai, sem tartalmi felépítése nem teszik arra alkalmassá, hiszen nem mutat be tudományos tényeket, nincsenek benne különböző hivatkozások, de még irodalomjegyzék sem.  

Inspirálni, bátorítani kíván, közös gondolkozásra, és megértésre hívja meg az olvasót.

Az ember, mint szociális lény függ a környezetében élőktől, kapcsolatban áll velük.  Amint együtt gondolkodik és cselekszik egy másikkal, kétszer annyi lehetőséget teremt.  A könyv üzenete, hogy közösen előrébb jutunk, mint egyedül, agyunk hálózata másokkal együttműködve tudja kibontakoztatni lehetőségeit. Itt ismerszik meg a kreativitás, a már meglévő ismeretekből új felismerések jönnek létre.

A szerző  a közös teremtés gondolatából kiindulva a könyv létrejöttét mindenkinek megköszöni, és saját szerepét csupán a gondolatok formába öntésében látja.

Írta: Ungi Anita

Kapcsolódó videó: TV interjú Gerald Hütherrel a könyvről és a közösségben való tanulás minőségéről

A könyv jelenleg csak német nyelven kapható.

Gerald Hüther: Etwas mehr Hirn, bitte - Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten

 

Kiadta: Vandenhoeck & Ruprecht (2015)