Arno és André Stern: Az édesapám, a barátom

A boldog fiúk titka

Apa és fia mesélnek arról, mit jelent apának, mit jelent fiúnak lenni – négy generáció fiúgyermek élettörténetein keresztül nyerhetünk betekintést egy erős hagyományokkal, ám nehéz életúttal rendelkező család életébe. Bizonyságtétel arról, hogy a bizalom és a mélyen gyökerező, kölcsönös tisztelet, az abból fakadó hozzáállás korántsem kivételezett családok kiváltságai. Nevelési, tanulási szokásaink, családi viselkedési normáink belső hozzáállásunk külső mintázatai. Nehéz – szinte lehetetlen – igazi változást a külső formákon végzett kísérletekkel, azaz a tanítási és terápiás módszerek, az intézményi formák, a jogszabályok váltogatásával elérni. Legyünk bátrak mélyebbre ásni…

Bővebben...

André Stern: … és sosem jártam iskolába

  1. Egy boldog gyermek története

André Stern, akinek sohasem kellett iskolába járnia, beszámol gyermekkorának sokszínű mindennapjairól, ahol nyoma sem volt stressznek és teljesítménykényszernek. Elmeséli, hogyan tanult meg három évesen olvasni, és miért volt az mégis teljesen rendben, hogy végül olvasása csak nyolc évesen vált készségszintűvé. Elmondja, hogyan lehetséges, hogy szinte mindent meg tud javítani, hogyan fedezte fel a pí-számot egy lego-markoló összeszerelése közben, milyen hatással volt személyiségének fejlődésére Marcel Proust életműve, és hogyan fedezte fel a zene és a számítógépek világát.

Bővebben...

André Stern: Játssz, hogy érezz, hogy tanulj, hogy élj!

„A játék egy közvetlen eszköz, ami által a gyermek a hétköznapokhoz, magához a világhoz kapcsolódik. A gyermek számára a szabad játék létszükséglet. Egy adottság, egy késztetés, gyakran egy belső kényszer. A játék mélységes beteljesülés.”
André Stern mélyen személyes és magával ragadó betekintést nyújt családja hétköznapjaiba, a tanulási folyamatokba, az egymást gazdagító generációk közötti együttműködésbe. Olyan helyzeteket és megoldásokat mutat be, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak; olyan szokásokat, amelyeket mindenki, bármelyik pillanatban magáévá tehet, megváltoztathat, és gyakorolhat a családban, iskolában, közösségeinkben (anyagi helyzettől és más társadalmi státuszoktól valóban függetlenül), ezzel messzemenő pozitív változásokat indítva el a saját környezetében.

Bővebben...

H. Renz-Polster - G. Hüther: Vissza a gyökerekhez

Így fejlődnek "ezek a mai gyerekek"

„No de hol talál a gyerek lehetőleg sok alkalmat arra, hogy megtapasztalja az önfegyelem hasznát? Kimondottan milyen tapasztalati terek alkalmasak erre? Biztosan sejtik már, hogy az ilyen lehetőségeket nem a gyerekszobában kell keresni, és nem is feltétlenül az óvodában vagy az iskolában. Inkább kint a természetben.
Teht ott, ahol az ember semmit sem kap meg csak úgy, és semmit nem tud előállítani, csak ha türelmesen kivárja a végét. Ahol ki kell várnia, hogy a madarak rászálljanak az etetőre, hogy kijöjjön az egér a lyukból, vagy a béka felfújja a hasát a tó partján és brekegni kezdjen.”

Bővebben...

Joachim Baucher: Az együttműködő ember

Mi az ember alaptermészete: a gátlástalan törtetés a célok elérése érdekében vagy a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés keresése? Joachim Bauer nagy sikert aratott könyvében a legújabb neurobiológiai kutatások eredményei alapján cáfolja azt a széles körben elterjedt nézetet, miszerint az ember természeténél fogva elsődlegesen egoizmusra és konkurenciaharcra programozott „túlélőgép” lenne.

Bővebben...

D. Siegel - T. P. Bryson: A gyermeki elme

Agyfejlődés, konfliktusok, támogató szülői stratégiák
A kétéves kisgyerek hisztizni kezd a boltban. Az óvodás nem hajlandó reggel felöltözni. Az ötödikes otthon duzzog, pedig elmehetne a barátaival játszani. Miért nehezítik meg a gyerekek oly gyakran szüleik és nevelőik életét? Ez az úttörő jellegű és nagyon gyakorlatias könyv bemutatja, hogy ezek a néha megmagyarázhatatlannak tűnő megnyilvánulások az agy fejlődésének, a személyiség kialakulásának természetes velejárói.

Bővebben...

Laura Markham: Békés szülő, boldog gyermek

A kiabálás vége és a kapcsolatteremtés kezdete
„A gyermeknevelés az egyik legnehezebb feladat a világon. A hétköznapok feszültségei sok szülőben bűntudatot ébresztenek, mert az az érzés gyötri őket, hogy jobban is végezhetnék a dolgukat, ha egy kicsivel több idejük lenne, kevésbé lennének fáradtak, vagy egyszerűen tudnák, hogyan is fogjanak hozzá. […] Ám vannak olyan szülők, akik kevés drámával csodálatos gyermekeket nevelnek. Úgy tűnik, hogy szülőként békében vannak önmagukkal, a gyermekeik pedig boldogan növekednek. Mi a titkuk?”

Bővebben...

Pam Laricchia: Szabadon tanulni

Öt elv az örömteli élethez a szabadtanulással
 
Végre valósággá vált, amire azóta vártunk, hogy ezt a könyvet eredetiben elolvastuk: magyarul is elérhető egy, az eddigieknél gyakorlatiasabb könyv a szabadtanulás hétköznapjairól!
 
Valódi tanulás * követni az érdeklődésüket * döntéseket hozni * a "nem" helyett  * együttélés

Bővebben...

Michael Ende: Momo

... avagy furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt
Meseregény. Kitalált történetként kezdődik, majd oldalról-oldalra, bekezdésről-bekezdésre ismerünk rá saját, modern életünk visszásságaira. Egy kínzó kérdés motoszkált bennem: miért hagytuk, hogy ez a regény valósággá váljon? Eljön-e Momo hozzánk is, hogy újra szépen élhessünk?

Bővebben...

Szabó Anna: Míg roppan egy utolsót

"Életem felén - vagy mit annak hihettem - úgy tűnt, vége az útnak, legott. Nem így történt. Akkor kaptam a biztatást: tekintsek vissza: hogyan jutottam odáig, s miként lettem azzá, aki vagyok. Gyógypedagógus - egy ideig utazótanár. Ajándékként még mindig három gyerek anyja."  
Egy magyar - gyermek - anya - pedagógus - nő/asszony belső életének fénytörései a külső történetek szilánkjain át - szépirodalmi formában. Az Igazgyöngy Alapítvány tanítványainak lélegzetelállító rajzaival. 

Bővebben...

Leiner Károly: Az én gyerekeim

Most azt látom, hogy nagyon egyszerűen lépünk át a földön fekvő szerencsétlenen, megyünk el a fogyatékkal élő mellett részvéttelenül, és tesszük a körülöttünk levő világgal azt, amit magunkkal egyébként nem tennénk”.
Egy könyv azokról, akik velünk, köztünk élnek, mégis "láthatatlanok": nehéz tudomást venni róluk. Azoknak, akik velük, értük élnek - fogytán az erejük. Miért hagyjuk őket cserben?

Bővebben...

Molnos Zselyke: Ökopszichológia - Alapkönyv

A könyv üzenete egyértelmű: környezetünk kizsákmányolása nem folytatható az ember pusztulása nélkül. Az emberi faj megbetegedését és pusztulását az általa megbetegített környezet tovább fokozza. Ez egy lefelé tartó spirál, amit csak gyökeres szemléletváltással, mindennapi cselekvésekkel tudunk egy felfelé ívelő spirálba átfordítani: ha gyógyul a környezet, gyógyul az ember. Ha gyógyul az ember, gyógyul a környezet. Ez a könyv egy határozott, rendkívül szeretetteljes, alázatos, de egyértelmű, bátorító felszólítás mindennapi cselekedeteink átformálására.

Bővebben...

Rüdiger Dahlke: Az agresszió mint esély

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az ún. gyermeki hiperaktivitás, ADHD jelenség helyes értelmezése és kezelése. Mindezek mellett a felnőtt korosztályban - az orvostudomány állítólagos fejlettsége, a nyugati társadalmakban a minden korábbinál jobb ellátás mellett - járványszerűen terjednek a rákos, az autoimmun és különböző krónikus betegségek. Vajon hogy függhetnek ezek össze a kívül-belül egyre növekvő agresszióval? Hajlandóak vagyunk-e belenézni a saját és a társadalmunk tükrébe? 

Bővebben...

Gerald Hüther: Többet ésszel!

Fedezzük fel újra az egyéni gondolkodás és a közös alkotás örömét!

„Közösségekre van szükségünk, amik egy olyan kultúrát fejlesztenek ki, amelynek tagjai (…) egymást bátorítják és inspirálják. Ez megadja az egyénnek azt az erőt, hogy egy olyan útra induljon, amit egyedül sosem tudna bejárni.“

Aki nem ismeri Gerald Hüther neurobiológus munkásságát, joggal ütközik meg a provokálónak ható címen, és csupán az alcím teszi érthetővé a könyv tényleges célját.

Bővebben...

Bill Bryson: Majdnem minden rövid története

Csillagászat, geológia, részecskefizika, kémia, biológia, történelem, irodalom, filozófia, sőt egy kis krimi is - mind egy könyvben? Ezt mégis hogy? Bill Brysonnak sikerült! Nem a szabad tanulás margójára írta a könyvét, de - feltételezésem szerint - tudtán kívül egy olyan művet alkotott, amely kiváló példája az organikus tanulás eszköztárának. Érthető, élvezetes formában leírt összefüggések, amelyektől a laikus olvasó is késztetést érez bizonyos témáknak mélyebben utánajárni, akár tudományos szinten is. Nem minden témában, hanem néhányban. De ember legyen a Föld bolygón, akit az ismert tudomány egyetlen témája sem érint meg. És mennyire izgalmas felfedezni, hogy az eddigi tudás milyen szervesen kapcsolódik össze az új ismerettel és alkot egy sokkal nagyobb, színesebb képet. 

Bővebben...

Laszlo Bock: A Google-titok

Egy igazán inspiráló könyv a Google személyzeti vezetőjének emberi és szervezetfejlesztési tapasztalatairól, nem csak nagyvállalatok személyzeti vezetőinek vagy vezérigazgatóinak. Bárkinek, aki magánemberként (család, közösség) vagy felelős munkatársként (vezető vagy nem vezető), felismerte, hogy a fejlődés a szüntelen kísérletezésben és a következetes mindennapi gyakorlatban gyökerezik.

Bővebben...

Dr. Gordon Neufeld - Dr. Máté Gábor: A család ereje

Ragaszkodj a gyermekeidhez!

"Ha a szülői készségek, sőt a gyermek iránt érzett szeretet sem elegendő, akkor mire van szükség? Ami nélkülözhetetlen, az a szülő és a gyermek sajátos kapcsolata – ha ez nem alakul ki, akkor hiányzik a szülői nevelés biztos alapja. A pszichológusok és fejlődéskutatók ezt hívják kötődő kapcsolatnak. Ahhoz, hogy egy gyermek nyitott legyen arra, hogy egy felnőtt nevelje, aktívan kötődnie kell hozzá, akarnia kell a vele való kapcsolatot, és igényelnie kell a közelségét. Az élet kezdetén ez a kötődés fizikai természetű – a csecsemő szó szerint belekapaszkodik a szüleibe, akiknek viszont muszáj megtartaniuk őt. Ha a későbbiekben minden jól alakul, akkor a fizikai kötődés idővel érzelmi kötelékké, majd végül lelki kapcsolattá alakul át. Azokat a gyermekeket, akik híján vannak ennek a kapcsolatnak, nagyon nehéz nevelni, sőt gyakran még tanítani is. A gyermekneveléshez kizárólag a kötődő kapcsolat biztosít megfelelő kontextust."

Bővebben...

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor

Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?

Ez a könyv arról szól, miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a stresszt, a képernyők uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül árasztják el és teszik függővé őket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik. A szerző nem "könnyen, gyorsan" típusú instant megoldásokat kínál, hanem egy szemléletmódot: a gyermekkor tiszteletét. Ettől azonban nemcsak gyermekünk fog megkönnyebbülni, de mi magunk is felszabadítónak találjuk majd az egyszerűsítéssel nyert bensőségesebb, melegebb családi légkört és szülői hitelességünk növekedését.

Bővebben...

Dienes Zoltán Pál: Játék az életem

Ha azt mondom, matematika tanár, ugye nem feltétlenül egy lelkes, szenvedélyes, kalandos, világ körüli életút jut eszedbe? Dienes Zoltán azonban nem tanár volt, hanem ahogyan ő vall: egy „matematikus mágus”, aki talán egyetlen érzésre fűzte fel az életét és életművét: hogy játék az egész élet!
Játék az életem – egy matematikus mágus visszaemlékezései című önéletrajzi könyve betekintést enged a mágus munkásságába és életébe, amelynek során a „matematikatanítás varázslója” bejárta a világ nagy egyetemeit és ősi népek eldugott iskoláit, hogy a tanárokat tanítani és a gyermekeket játszva tanulni tanítsa.  Magával ragadó és sok-sok emberi, társadalmi felismerést tartogató olvasmány. 

Bővebben...

Pierre RABHI: Hogy megmaradjon az élet

1974 táján különös csapás híre rázta meg a nyugati világot. Egész erdők pusztultak el állva. A végtelenségig repedezett földön agonizáló állatok és tetemek hevertek szerteszét, legyőzve. Az emberek pedig csöndben, fájdalomban, kétségbeesetten, mintha kővé dermedtek volna valami végzetes félreértés miatt, egyenként billentek át a semmibe, nyomot sem hagyva maguk után.

Pierre Rabhi Burkina Fasóban, a Száhel-övezet déli részén vágott bele a sivatag visszahódításába. Évtizedes munkájáról szól ez az egyszerre kalandos és lírai életregény.

Alapítványai és saját kétkezi munkája révén tízezrek életét változtatta meg Afrikától Indiáig. 

Bővebben...

Pierre RABHI: Pénzt akarunk vagy életet?

Pierre Rabhi a kortárs ökológiai gondolkodás egyik legnagyszerűbb alakja, aki alapítványai révén három kontinensen van jelen, és tízezrek életébe hozott változást Afrikától Indiáig. Mint Yehudi Menuhin írja róla: ,,Ez az egyszerű életszentségű, tisztán és világosan gondolkodó ember, akinek költői szépségű nyelvezete izzó szenvedélyről tanúskodik, saját verítékével termékenyítette meg a meddő földeket." Ez a kötet filozófiai és bölcseleti írásait gyűjti egybe.

 

 

Bővebben...

Mado: Oktatás

Az iskolának még mindig az a célja, hogy a három alapvető dolgot megtanítsa a diákoknak: az olvasást, az írást és a számtant? Amikor valaki megvizsgálja a fiatal felnőtteket, nyilvánvalóvá válik, hogy a modern iskola nem oly hatékony, mint a korábbi volt. A végzett diákoknak nehézségei vannak az olvasással, számolással, hibásan írnak. A diszlexia népbetegséggé vált, a szorzótábla rejtély marad a negyvenév alattiaknak. Meghökkentő, de a mai gyerekek korábban kezdenek iskolába járni, és később végeznek, mint a megelőző generációk. Számítógépekkel, internettel tévével, videójátékokkal, filmekkel tehetséges gyermekek generációjában reménykedhetnénk. Mégis az ellenkezője igaz. Mi folyik itt?

Bővebben...