Figyelem - Zavar = Figyelemzavar

Tegnap fesztiválon voltam. Meghívást kaptam, hogy legyek egy festő helyszín gazdája. Kezdődött az elnevezéssel: mi is legyen a helyszínem hívószava? Festőhely nem lehet – nem azért, mert nincs licenszem. Arno Stern Festőhelyének nincs licensze. Nem azért, mert nem működtethetnék ilyet – mert egyébként igen. Azt az egy feltételt, ami ennek feltétele, már teljesítettem. Egyszerűen azért, mert ez NEM festőhely. A Festőhely egy védett tér, a Festőjáték egy folyamat. Ez itt ma nem az: nem védett, és nem folyamat. Így lett a neve Szabad Festés. Egyetlen szabállyal: a fehér lapokat én ragasztom a paravánra, a festéket én adagolom a kis tálcákra. Ez nem kontrollmánia, nem gazdasági, nem tisztasági szempont. Ez a rituálénk, ezzel kapcsolódunk: az alkotó ember (gyermek vagy „felnőtt”), és én, ennek a térnek a gazdája. Miért, mitől fáradtam el nap végére? A felnőttektől...

Bővebben...

André Stern: Univerzális recept a boldog élethez :)

André Stern soha nem akart tippeket, recepteket osztogatni ... Mégis újra és újra kérdezik az előadásokon, naponta több "André, mondd meg mit csináljak" levelet és évente pár módszertani / motivációs / sikersztori tréning / könyv / sorozat felkérést kap. Hosszas unszolásra, először és utoljára, megírta A Receptet :)

Bővebben...

A lelkesedés magvetői - 2017. május 28.

2017. május 28. 11:18

(...)

Két évvel ezelőtt ugyanezen  a helyen álltam, és legalább ugyanennyire izgultam. Képtelenség lenne pár mondatban, pár percben összefoglalni, mi minden történt az elmúlt két évben a Gyermekkor Ökológiája háza táján. Ezen a helyen csak köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, - elkezdtem írni a névsort, de nagyon hosszú lett, és biztosan így is kifelejtettem volna valakit - tehát most nevek felsorolása nélkül, de egyáltalán nem a személytelenség érzésével szeretnék mindenkinek köszöntet mondani, aki ebben a két évben velünk tartott ezen az úton, lelkesedésével, munkájával támogatott bennünket, és olyan együttműködések, kapcsolatok, barátságok születhettek közöttünk, amelyek sok-sok más ember számára is bátorítóan és inspirálóan hatottak.  

Bővebben...

Mese (?) a modern iskola (gyereklerakatok) születéséről...

"Ha nem tudnak közvetlenül hatni a gyerekekre, (…) kerülő úton kell elérniük. Ez a kerülő út a felnőtteken át vezetett, hiszen azok rendelkeznek a gyerekekkel. Nem számíthatnak persze minden felnőttre, de azokra igen, akik alkalmasak a cinkosságra, s olyan nem is kevés akadt. S mindennek tetejébe így a saját fegyverükkel győzhetik le a gyerekeket."

(...)
- Valamit tennünk kell – mondogatták -, nem helyes, hogy egyre több gyerek csavarog magányosan és elhanyagoltan. A szülőknek nem lehet szemrehányást tenni, hiszen a modern élet nem engedi, hogy elegendő időt fordítsanak a gyerekekre. A városi közigazgatásnak viszont kötelessége törődni velük.

Bővebben...

Az integráció iskolái

Manapság nagyon sokat hallok a szocializáció, az integráció szerepéről mind a gyermekkori nevelésben, mind aktuális társadalmi kérdéseink kapcsán. A legjobb szándék vezérli a nevelőket, a szociológusokat, az aktivistákat és mindennapi polgárokat, az eredmény mégis gyakran elszomorító. Visszatekintek életem kanyargós útjára, és csendben hálával gondolok azokra, akik nem akartak integrálni. És mára már neheztelés nélkül azokra is, akik a leghangosabban és legmódszeresebben akartak integrálni, életem legfájdalmasabb időszakait okozva nekem.

Figyelmeztetés: a cikk hosszú, és csak a szerző személyes élményeinek megosztásán alapul. Ha ezek közül bármelyik elriaszt, kattints egy másik oldalra.

Amennyiben még így is kíváncsi vagy, olvass tovább smile

Bővebben...

Nyílt levél az Iskolaalapítókhoz

Kedves Iskolaalapítók!

Ti, akik felismertétek, hogy az állami iskolarendszer olyan mértékben önmaga tehetetlenségének áldozata, hogy utcai tüntetésekre, sztrájkra, érdekegyeztetésnek álcázott ülésekre már nincs idő, hiszen a gyermekeitek, tanítványaitok életidejével játszanátok! Ti, akik az elmúlt években időt, energiát és pénzt nem kímélve önálló kezdeményezésekbe fogtatok! Hazai és nemzetközi irodalmat, módszereket tanulmányoztatok és próbáltatok, egymást kérdezitek a szülőknek és erre kész tanároknak szánt foglalkozásokon.  Áldozatos munkával tereket hoztok létre, lelkesen elindultok, és rövid idő múlva csalódottakká váltok: a gyermekek nem akarnak oda járni, a pedagógusokkal konfliktusok alakulnak ki, a szülők egymás ellen fordulnak. Bármilyen színes és kreatív teret alkottatok, a problémák mindig visszatérnek.

Bővebben...

Állás helyett Hivatást választani

Egy olyan világról álmodom, ahol egyre többen elhiszik, hogy minden embernek van hivatása, az ehhez szükséges adottságokkal születik, a szakmák közötti teljesen mesterséges hierarchia helyét átveszi a tevékeny hozzájárulást megillető tisztelet és megbecsülés. Egy olyan világról, ahol a szakmákat nem elméletben tanítják, hanem újra nagy tiszteletnek örvendhetnek a „mesterek”, akik felhalmozott tudásuk legjavát át akarják és át is tudják adni azoknak, akik az adott területre éreznek hívást. Átadják saját tapasztalataikat és őszinte kíváncsisággal várják, hogy az új generáció milyen új tudást hozott magával, amivel az a bizonyos szakma is szervesen fejlődhet tovább, vagy új mesterségek születhetnek.

Bővebben...

A csodaszarvasok balladája

"Most megértjük, hogy rólunk szól a mese, az elsüllyedő és mégis megmenekülő világ látomása. A mi életünkről, amelyben az apák nem ismerik fel fiaikat, és puskát emelnek rájuk, az otthonainkról, amelyekben csak görnyedt háttal, megalkudva élhetünk, és a szabadságról, amelyért ott kell hagyni Anyánkat és a házi tűzhelyet, s cserébe nincs emberi boldogság, csak az, hogy levethetjük szűk ruháinkat, hogy viselhetjük lelki díszeinket, hogy tiszta forrás fölé hajolhatunk". (Kroó György)

Bővebben...

Nagyon szubjektív élménybeszámoló Arno Stern Festőműhelyéből - 4. rész

A Figyelemről és a Szolgálatról

A tiszta szolgálat az, amikor megszűnik bennem a skálázás, azaz a minősítés másokkal, magammal, a felbukkanó érzelmeimmel, a folyamattal vagy az eredménnyel kapcsolatban.  A szolgálat minősége túlmutat a pozitivitáson. A tiszta szolgálat a legtökéletesebb nullpontban, a végtelen csendben tartott figyelem. Amikor szolgálatban vagyok,  tanúja vagyok embertársam teremtési folyamatának, bizonyos ritka helyzetekben akár Teremtés nagy műhelyébe is villanásnyi betekintést nyerhetek.  A tanú beszámol(hat), de sosem hoz ítéletet.

Bővebben...

Nagyon szubjektív élménybeszámoló Arno Stern Festőműhelyéből - 3. rész

Miért nem kell a gyermekből "embert faragni"? Azért, mert ő már ember!

Láttam 3 generációt, valóban egymást tápláló, mélyen gyökerező kölcsönös tiszteletben és szolgálatban élni és alkotni. Ahol a Nagyapa szolgálja legmélyebb tisztelettel az unokát, a Fiú tanítja az Apát,  ahol az Apa jelenlétével adja a szabadság ajándékát. Valóban élő egység, amelyben szolgálat és szabadság elválaszthatatlanul, szervesen, egymást szüntelenül tápláló módon kapcsolódnak egymásba.

Bővebben...

Nagyon szubjektív élménybeszámoló Arno Stern Festőműhelyéből - 2. rész

Az egyén korlátlan szabadsága közössége értelmes szabályainak és kötődést segítő rituáléinak támaszt nyújtó keretrendszerében gyökerezik

A gyermek alapvető és legelső igénye a saját családjához való szerves kapcsolódás, az odatartozás, a feltételek nélküli és jelen idejű elfogadottság érzése. Ebből bontakozik ki hamarosan a szűkebb – ideális esetben természetes képességeihez és érdeklődéseihez igazodó - közösségekhez, majd a legtágabb értelemben vett emberi társadalomhoz való tartozás vágya. Ha mindez nem művi úton, hanem organikusan zajlik, akkor az egyén a maga egyedi képességei és adottságai szerinti aktív, egyedülálló, de mások által érzékelt és értékelt módon tud hozzájárulni az adott szűkebb vagy tágabb közösség fejlődéséhez.

Bővebben...

Nagyon szubjektív élménybeszámoló Arno Stern Festőműhelyéből - 1. rész

Az Élet folyamatainak megfigyelése - módszerek helyett saját tapasztalatok megosztása -  a hallgatás koncentrikus körei

André szinte minden személyes előadását azzal kezdi, hogy elmondja: „…az, ami vele történt, nem a saját érdeme. Minden gyermekkel ez történne, ha ezt megengednénk, lehetővé tennénk”. Egy ideális világban valóban így bontakozna ki minden gyermek élete. De mivel nem egy ideális világban élünk, ezért másfél évig foglalkoztatott annak az embernek az életműve, akinek ha a végeredmény nem is, de a körülmények biztosítása – szemben a kritikus társadalmi mintákkal és elvárásokkal – mindenképpen személyes érdeme (még akkor is, ha ő ezt nem vallaná be). Ő Arno Stern, a párizsi Festőhely alapítója és működtetője, akivel idén lehetőségem volt személyesen is megismerkedni. Az alábbi beszámoló erősen szubjektív; nem a Festőhely működtetésének szakmai, személyes aspektusaira koncentrál, illetve nem a mintegy 7 évtizedes gyermekrajz-kutatás eredményeiről kíván számot adni. Néhány olyan - számomra - magával ragadó összefüggést igyekszem bemutatni, amelyek ott derengtek az elmúlt másfél év személyes felismerésfelhőiben, de amelyek ennek a 10 napnak a során álltak össze egy organikus, talán a Festőhelyből gyökerező, de a teljes életünket átszövő, élő mintázattá.

Bővebben...

Dienes Zoltán Pál - a magyar matematikus mágus

Hallottál Dienes Zoltánról, a tavaly 97 éves korában elhunyt magyar matematika tanárról? Ha azt mondom, matematika tanár, ugye nem feltétlenül egy lelkes, szenvedélyes, kalandos, világ körüli életút jut eszedbe? Dienes Zoltán azonban nem tanár volt, hanem ahogyan ő vall: egy „matematikus mágus”, aki talán egyetlen érzésre fűzte fel az életét és életművét: hogy játék az egész élet!

Bővebben...

Mini interjú a hét éves rendezvényfotóssal :)

Miközben a felnőttek André Sternnek a lelkesedés általi szabad tanulásról, a gyermek nyitottságáról és a bizalomról szóló előadását hallgatták, az események több szálon zajlottak: a teremben lévő gyermekek mintegy élő, spontán demonstrációt tartottak az elmondottakra.
Jázmin 7 éves. Szülei ösztönösen már jó ideje a természetes érdeklődéseinek kibontakozásában támogatják őt. Szeptembertől sem fog iskolába járni. Legújabb kedvtelése, érdeklődési és tanulási területe a fotózás. Jázminnal a rendezvény után pár héttel beszélgettem otthonukban, ahova meghívtak játszani. :)

Bővebben...

Ha nem jó neked: állj fel!

Mozi kalandnak indult, de váratlanul egészen másképp alakult. Elsőre egy balul sikerült szombat délelőttnek tűnik. Jobban belemélyedve: talán nem túlzás azt állítanunk, hogy többet kaptunk, mint ha egy jó mozifilmet láthattunk volna.
Így a könnyed szórakozás kevésbé sikerült, viszont tanultunk. Újra. Egymástól, a világról, helyzetekről, kicsi és nagy megoldásokról. 

Bővebben...

Élménybeszámolók az André Stern előadás után

"Nem lesz a világon béke, amíg nem kötünk békét a gyermekekkel…"
André 2015. április 24-26-án Budapesten tartott előadásokat, és foglalkozásokat. Találkozott gyerekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, nevelőkkel,vállalati vezetőkkel és a sajtó munkatársaival.  
Néhány beszámolót - a teljesség igénye nélkül - olvasóinkkal is megosztunk. 

Bővebben...

Otthontanuló Kamaszok Hétvégéje

Találkozás – Művelődés – Szórakozás. Ezt tűzte célul az otthontanuló kis és nagy kamaszok hétvégéje. A hétvégék a hazánkban otthontanuló különböző korú gyerekek közösséggé kovácsolását segítik elő, olyan környezetben, ahol biztonságban érezhetik magukat a szülőtől, családtól távol is. Az első esemény élményeit olvashatjátok Láposi Gabi, szervező édesanya tollából. 

Bővebben...

Szalutogenezis - az egészség születése

A szalutogenezis, azaz az egészség keletkezésének modelljét egy izraeli orvos,  Antonovsky (1923-1994) dolgozta ki. A patogenezis (betegségek keletkezése) helyett figyelmét és kutatásainak fókuszát az egyének egészségére helyezte: azt vizsgálta, hogy hasonló életkörülmények és hatások között elő emberek között kik azok, akik megbetegszenek, és hogyan maradnak egészségesek mások. Számos kutatást végzett, amelyekben a vizsgált személyekkel akár több évtizeden keresztül is tartotta a kapcsolatot, hogy életkörülményeik, hozzáállásuk és egészségük állapotát figyelemmel tudja kísérni, és végül összeállíthassa a koherencia elméletét.

Bővebben...

Prof. Dr. Gerald Hüther újévi hírlevele (2015. január)

A sabbaticalnak (alkotói szabadságnak - a ford.) álcázott szabadságom lejárt, így újra itt vagyok és nagyon boldog új évet kívánok Önöknek / Nektek. Mindenekelőtt sok-sok örömöt azoknak a lehetőségeknek a felfedezésében, amelyeket minden új nap tartogat mindannyiunk számára ebben az új évben.

Számomra az elmúlt, előadások és kötelezettségek nélküli egy év nagyon jó tapasztalásokat hozott. Megmutatta számomra, hogy mennyi minden vár felfedezésre minden nap, és mennyi minden válik lehetővé, ha rászánom a szükséges időt. Újra intenzíven együtt dolgoztam az egyetemi hallgatókkal, és azt tapasztaltam, hogy ez számomra nagy örömöt jelent. Sok időt töltöttem a szabadban és éreztem, hogy a jó öreg biológus szívem új életre kel. És végre volt újra időm a kedvenc időtöltésemre is: elmélkedni.

Bővebben...

Egy örökzöld kérdés: hogyan „szocializálódjon” a gyermek?

"Ha a gyermek nem megy iskolába, és otthon sem oktatják, hanem kiárad a nagyvilágba, akkor az egyik legtermészetesebb adottságának és belső késztetésének élhet: csapattagként működni a világban, másokkal való interakcióban létezni és tevékenykedni.

Van egy afrikai közmondás, miszerint ahhoz, hogy egy gyermek felnőjön, egy egész falu szükségeltetik. Én tovább megyek: az egész világra szüksége van!"

 Részlet egy André Sternnel készített interjúból*

Bővebben...

Karácsony - másképp

Amikor a hagyomány és az organikus szemléletmód találkozik:  a gyermekek vonulnak a karácsonyfa otthonába és nem a karácsonyfa az emberek szobájába :)

Bővebben...

Bizalom - félelmek helyett

Vállalatvezetők, szervezetfejlesztők, vezető tanácsadók és trénerek, pedagógusok, agykutatók, művészek, politikusok, társadalom- és trendkutatók – egyre szélesebb és változatosabb azok köre, akik már felismerték: az emberiség fennmaradásának és evolúciós továbblépésének egyetlen módja a félelemből táplálkozó versengő magatartás felváltása a bizalomból táplálkozó együttműködő életformával. Úgy is fogalmazhatnánk: a nagy felfedezések kora lezárult; beléptünk az együttműködés korába, amikor azt fedezzük fel, hogyan tudjuk a megszerzett tudást együtt, még jobban hasznosítani. 

Bővebben...

Az egység megőrzése

Minden gyermek azzal a belső bizonyossággal érkezik a világba, hogy ő maga, úgy ahogy van, tökéletes: rendelkezik minden adottsággal és eszközzel, amivel saját, vállalt életfeladatát beteljesítheti.

Bővebben...

Tábori élménybeszámoló

Egy spontán szerveződött nyári gyerektábor, ahol nem hagyományos vagy alternatív pedagógiai módszerek, hanem gyermekbe és szüleikbe vetett bizalom mentén alakultak a mindennapok. 

Bővebben...